Po tepovaní je vhodné priestor vyvetrať. Počas letných mesiacov môžete vetrať aj naďalej po tepovaní až pokiaľ tepovaný objekt nevyschne. Počas zimných mesiacov je vhodné vyvetrať iba nárazovo, následne miestnosť uzavrieť a prikúriť. Miestnosť následne vetrajte nárazovo v pravidelných intervaloch (každé 1-2 hod.).